Ładowanie . . .


Zbiorowe prawo pracy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w specyficznej i nierzadko skomplikowanej dziedzinie regulującej stosunki między pracodawcą a pracownikami jaką jest zbiorowe prawo pracy. W tym zakresie prawnicy kancelarii wspierają Klientów w kontaktach z organizacjami pracowników.


W ramach zbiorowych stosunków pracy:

  • prowadzimy doradztwo w sprawach zwolnień grupowych,
  • przygotowujemy analizę kwestii pracowniczych w związku z fuzjami i przejęciami,
  • prowadzimy różnego typu negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym w trakcie sporów zbiorowych,
  • świadczymy doradztwo dotyczące związków zawodowych i rad pracowników,
  • przygotowujemy dokumentację z zakresu prawa pracy: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i wynagradzania, premiowania oraz regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wewnętrzne polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe,
  • świadczymy doradztwo, sporządzamy opinie prawne i projekty dokumentów w procesie zawierania porozumień między pracodawcą a stroną społeczną, tj. związkami zawodowymi, a także w  procesie rozwiązywania sporów zbiorowych,
  • świadczymy pomoc prawną przy procesach przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23¹ kodeksu pracy, w tym przygotowujemy projekty porozumień ze związkami zawodowymi i bierzemy udział w negocjacjach.

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w negocjacjach ze związkami zawodowymi w ramach prywatyzacji zakładów ZAT SA w Tarnowie i ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu, jak również uzgadniali ze Specjalnym Zespołem Negocjacyjnym warunki Porozumienia w sprawie zaangażowania pracowników w związku z przekształceniem w spółkę prawa europejskiego (SE).

Kancelaria jest głównym doradcą prawnym z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy dla jednego z największych polskich koncernów energetycznych.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...