Ładowanie . . .


Prawo spółek

Od początku swojej działalności prowadzimy doradztwo dla polskich i zagranicznych Klientów, opracowując dokumenty wymagane przez przepisy prawa oraz umożliwiające sprawne i prawidłowe funkcjonowanie spółek i ich organów. Przygotowujemy dokumenty dostosowane do rodzaju działalności Klienta oraz jego specyficznych, indywidualnych potrzeb:

 • etap przygotowania założeń prawnych i zakładania danego podmiotu gospodarczego, (w tym spółek prawa europejskiego - societas europaea, SE):
  • umowy spółek
  • statuty spółek
  • regulaminy pracy zarządu
  • regulaminy rad nadzorczych
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy wspólników, także dla Klientów zagranicznych (shareholders agreement)
 • etap funkcjonowania spółki:
  • doradztwo w ramach bieżącej działalności (przygotowywanie projektów uchwał, reprezentacja na posiedzeniach władz) na rzecz:
   • władz spółki,
   • organów właścicielskich,
   • organów zarządzających,
   • organów nadzorczych
  • doradztwo w ramach procesów przekształceń, prywatyzacji, a także restrukturyzacji:
   • opracowanie koncepcji, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa antymonopolowego,
   • opracowywanie opinii prawnych dotyczących planowanych przekształceń z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk, 
   • przygotowanie niezbędnych dokumentów: uchwał, zmian do statutu lub umowy spółki, wewnętrznych dokumentów, umów,
   • reprezentacja przed organami administracyjnymi i sądami,
   • przeprowadzanie badań prawnych typu due diligence

Kancelaria uczestniczyła w procesie przekształcania niemieckiego koncernu w spółkę prawa europejskiego oraz obsługiwała proces zakładania i rejestracji pierwszej w Polsce spółki prawa europejskiego.

Prawnicy kancelarii wielokrotnie doradzali i obsługiwali procesy przekształceń własnościowych podmiotów z sektora finansowego, mediów, a także łączenia podmiotów z sektora energetycznego.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...