Ładowanie . . .


Prawo mediów, prawo autorskie

Z uwagi na specyfikę działalności naszych Klientów posiadamy także doświadczenie w zakresie prawa dotyczącego mediów prasowych, jak i telewizyjnych, w tym prawa własności intelektualnej. Doradzamy polskim i międzynarodowym firmom, jak chronić know-how, tajemnice handlowe i prawa autorskie. Udzielamy porad z zakresu praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć.

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług wspieramy Klientów przygotowując i negocjując:

  • umowy z zakresu prawa autorskiego i dotyczące znaków towarowych,
  • umowy produkcji i dystrybucji telewizyjnej lub filmowej,
  • umowy sponsorskie,
  • umowy marketingowe i reklamowe.

Przygotowujemy dla naszych Klientów opinie prawne dotyczące prawa prasowego oraz naruszeń dóbr osobistych i praw autorskich. Reprezentujemy lub wspieramy Klientów w procesie rejestracji tytułów prasowych. a także w sporach związanych z naruszeniem ich praw w tym zakresie.

Kancelaria działajać jeszcze pod firmą D.Bober&D.Krupa Kancelaria Prawna S.C współpracowała przez wiele lat z telewizją publiczną. Przez wiele lat do kluczowych Klientów należała jedna z wiodących grup prasowych w Polsce, będąca wydawcą prasy regionalnej.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...