Ładowanie . . .


Prawo gospodarcze

W toku bieżącej działalności każdego podmiotu gospodarczego rodzą się liczne problemy natury prawnej – zawierane są umowy, pojawiają się problemy na styku prawa cywilnego i podatkowego.
Kancelaria wspiera Klientów w bieżącej działalności gospodarczej poprzez:

 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień związanych z prawem gospodarczym, w odniesieniu do konkretnego problemu Klienta, wskazując Klientowi możliwe rozwiązania oraz ewentualne ryzyka, związane z wyborem danego rozwiązania,
 • opracowywanie lub opiniowanie umów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, niezbędnych do funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego, w tym dostosowanych do potrzeb Klienta umów o świadczenie usług, m.in.:
  • agencyjnych, 
  • outsourcingowych,
  • z obszaru IT,
  • z obszaru marketingu, 
  • najmu, 
  • leasingu, 
  • dostawy itp.
  • umów regulujących obrót specjalistyczną wiedzą, tzw. know - how.

Naszym celem jest zaproponowanie Klientowi optymalnych rozwiązań kontraktowych, zabezpieczających jego interesy, dlatego postanowienia umowne analizujemy w szerokim zakresie, z uwzględnieniem praw konsumentów, ochrony danych (również danych osobowych), ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, ewentualnych skutków podatkowych, a także pod kątem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i stanowiska UOKiK.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej Dariusz Krupa S.K.A. wspierają Klienta w procesie zawierania umowy także poprzez udział w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub reprezentację Klienta w negocjacjach.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...