Ładowanie . . .


Prawo bankowe i ubezpieczeń

Kancelaria świadczy fachową pomoc prawną w zakresie prawa bankowego. Szerokie doświadczenie w tej dziedzinie prawnicy Kancelarii zdobyli m.in podczas wieloletniej, stałej współpracy z bankiem należącym do jednej z wiodących europejskich grup kapitałowych – grupa ta zajmujące pozycję w pierwszej dziesiątce światowego rankingu.

Pomoc prawną w zakresie prawa bankowego świadczymy m.in. poprzez:

  • sporządzanie opinii prawnych, w tym dotyczących zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych, m.in. opiniujemy umowy, na mocy których zewnętrznym podmiotom są przekazywane dane objęte tajemnicą bankową,
  • przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie umów, w tym z zakresu outsourcingu w działalności bankowej,
  • przygotowanie i negocjacje umów dotyczących współpracy z podmiotami windykacyjnymi,
  • przygotowanie i negocjacje umów oraz innych dokumentów w zakresie obrotu wierzytelnościami oraz przenoszenia zabezpieczeń,
  • opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo - ubezpieczeniową (bancassurance), takich jak umowy grupowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, umowy o administrowanie umowami grupowego ubezpieczenia,
  • opiniowanie wzorców umownych (także pod kątem klauzul uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne),
  • opiniowanie umów regulujących współpracę bankowo - ubezpieczeniową pod kątem stanowisk UOKiK.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...