Ładowanie . . .


Prawo antymonopolowe i konkurencji

Z doradztwem w zakresie prawa spółek bardzo często związane jest także doradztwo dotyczące zagadnień antymonopolowych, zatem dla kompleksowej obsługi Klienta konieczne jest także wsparcie w tym zakresie.

Naszych Klientów reprezentujemy lub doradzamy im w postępowaniach przed organami antymonopolowymi:

  • Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
  • Komisją Europejską.

Dla polskich i zagranicznych Klientów prawnicy Kancelarii przygotowują opinie prawne w zakresie oceny zgodności ich działań z obowiązującym prawem o ochronie konkurencji oraz prawem konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. W toku bieżącej obsługi prawnej Klientów prawnicy Kancelarii zwracają szczególną uwagę na potencjalne praktyki (klauzule umowne) naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Kancelaria wielokrotnie doradzała i reprezentowała w postępowaniach antymonopolowych jedną z wiodących grup prasowych w Polsce przed krajowym organem ds. ochrony konkurencji w sprawie kontroli koncentracji.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...