Ładowanie . . .


Ochrona danych osobowych

Opiniujemy zagadnienia związane z działalnością naszych Klientów w obszarach w jakich wiąże się ona z koniecznością przestrzegania regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Sporządzamy i opiniujemy m.in.:

  • umowy o administrowanie danymi,
  • umowy licencyjne na korzystanie z baz danych osobowych,
  • umowy umożliwiające powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Ponadto przygotowujemy projekty takich dokumentów jak polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, instrukcje określające sposób zarządzania programami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w podmiotach gospodarczych, w tym w instytucjach finansowych.

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...