Ładowanie . . .


Obsługa projektów z obszaru technologii informatycznych (it)

Wspieramy naszych Klientów także poprzez udział w projektach i transakcjach z obszaru nowych technologii informatycznych.

Przygotowujemy projekty i opiniujemy umowy, takie jak:

  • umowy licencji na oprogramowanie,
  • umowy obsługi, utrzymania oprogramowania,
  • umowy outsourcingowe,
  • umowy w ramach transakcji nabycia sprzętu informatycznego,
  • umowy wdrożeniowe z uwzględnieniem wieloaspektowości tego rodzaju umów na styku prawa cywilnego (dzieło, usługa) i prawa autorskiego (utwór), a także ochrony danych osobowych (migracja danych do systemu).

NASZE AKTUALNOŚCI

Kilka słów na temat art. 63a kodeksu wykroczeń

Istotne postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu IV Wydział Karny Odwoławczy z dnia 05.02.2018 r. (sygn. akt  IVKz 1114/17) dotyczące wykroczenia...

Przedłużony termin do składania aplikacji

Praca dla aplikanta radcowskiego lub adwokackiego Zatrudnimy do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Wymagana jest...

Nabór dla aplikatów

Kancelaria Adwokacka Dariusz Krupa spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatrudni do swojej siedziby we Wrocławiu aplikanta adwokackiego...